Consultatie klimaatmaatregelen financiële sector

Reactie

Naam European Investors-VEB (Mr A.J.J.P.B.M. Kersten)
Plaats Den Haag
Datum 15 februari 2024

Vraag1

Wilt u reageren op het consultatiedocument dan kunt u hier uw reactie geven. U wordt verzocht om in uw reactie aan te geven op welke vragen uit het consultatiedocument uw reactie betrekking heeft.
European Investors-VEB (VEB) sluit zich aan bij en betuigt haar uitdrukkelijke steun aan de consultatiereactie door Eumedion van vandaag (15 februari 2024).

Waar de VEB met name de stem van de particuliere belegger vertolkt, hecht zij eraan te benadrukken dat (juist) ook de consument van Nederlandse financiële diensten niet gebaat kan zijn bij zwaardere verplichtingen voor de Nederlandse financiële sector dan voor sectorgenoten uit overige lidstaten.

Zoals met de in de consultatiereactie van Eumedion gespecificeerde mechanismen ter versterking van de betrokkenheid van de algemene vergadering in de governance van vennootschappen (stemming in de algemene vergadering over de duurzaamheidsrapportering en wettelijke verduidelijking van het recht van aandeelhouders duurzaamheidsondewerpen als (niet-bindend) stempunt te agenderen) wordt bevorderd, meent de VEB dat er juist op dit moment gerede aanleiding is de noodzakelijke betrokkenheid van aandeelhouders bij de duurzaamheidsprestaties van Nederlandse vennootschappen nader te schragen.