Consultatie klimaatmaatregelen financiële sector

Reactie

Naam WWF-NL (Ir. K.I.M. Haanraads)
Plaats Zeist
Datum 15 februari 2024

Vraag1

Wilt u reageren op het consultatiedocument dan kunt u hier uw reactie geven. U wordt verzocht om in uw reactie aan te geven op welke vragen uit het consultatiedocument uw reactie betrekking heeft.
L.S.

Namens WWF Nederland doe ik hierbij de consultatiereactie in bijlage toekomen.

Bijlage