Consultatie klimaatmaatregelen financiële sector

Reactie

Naam AH Management & Advies (AA Hanemaaijer)
Plaats Westland
Datum 24 december 2023

Vraag1

Wilt u reageren op het consultatiedocument dan kunt u hier uw reactie geven. U wordt verzocht om in uw reactie aan te geven op welke vragen uit het consultatiedocument uw reactie betrekking heeft.
vraag 1 nieuwe maatregelen ; de overheid moet meer aan financiële garantie werken ipv aan subsidies; laat de financiering over de financiële wereld incl particulieren die willen financieren. Een off-balance financiering voor een bedrijf werkt daarin het beste.
vraag 2 wetgeving door faciliteiten voor financiers en garanties voor bedrijven te stimuleren.
vraag 3 klimaatwetgeving voor financiële instellingen wordt door deze sector als bedreiging gezien ivm het ontbreken van garanties.
vraag 4 alternatieven zijn financiële garantie voor bedrijven en fiscale oplossingen voor financiers
vraag 5 in het verlengde van 4 is dat bedrijven off-balance kunnen financieren en financiers zonder al te veel zorgen gaan financieren.
vraag 6 is dat er meer stimulans komt om te investeren in "risicovol" duurzaam ipv "zeker" fossiel
vraag 7 Uiteraard is EU wetgeving en een level playing field in de EU nodig, maar wel beter per land uit te voeren ivm bureaucratie in de EU.

Bijlage