Consultatie klimaatmaatregelen financiële sector

Reactie

Naam dr J Breuker
Plaats Heeten
Datum 31 januari 2024

Vraag1

Wilt u reageren op het consultatiedocument dan kunt u hier uw reactie geven. U wordt verzocht om in uw reactie aan te geven op welke vragen uit het consultatiedocument uw reactie betrekking heeft.
[Vraag 15.] Het wekt mijn bevreemding, dat de overheid voor het bereiken van de Parijs-doelstelling zich hierbij afvraagt welke financiele instellingen hierop zouden kunnen worden aangesproken. Natuurlijk is daar een flinke stap nodig, maar: de overheid is in deze zelf een stevige financiele instelling, gezien de omvang van de financiele tegemoetkoming waarmee terugdringing van fossiel brandstofverbruik wordt tegengewerkt middels de z.g. "fossiele subsidies". Ook wanneer je er vanuit gaat dat we (nog) niet geheel zonder fossiel kunnen, ligt het meer voor de hand om (innovatieve) ontwikkelingen richting "groen" te faciliteren dan om te volharden in promotie van de traditionele energiebronnen middels deze subsidies / fiscale voordelen. In deze zaken speelt de overheid een grote rol als financier, niet bepaald bevorderend ten aanzien van de energietransitie.

Opvallend dat in middels er een tegengestelde internetconsultatie is gestart (Minister voor Klimaat en Energie, nr. WJZ/ 22565527) met als doel investeringen te ondersteunen die nodig zijn voor productie in de waterstof-, batterijen- en zon-PV sector.