Wet verlengde kwalificatieplicht

Met het wetsvoorstel wordt het voor gemeenten mogelijk om de verlengde kwalificatieplicht in te zetten. Hiermee worden jongeren van 18 tot 21 jaar verplicht om naar school te gaan totdat zij 21 jaar worden of tot aan het behalen van een startkwalificatie. Indien de jongere zich niet houdt aan de verlengde kwalificatieplicht, dan kan de gemeente een boete opleggen. De verlengde kwalificatieplicht wordt niet landelijk ingevoerd, maar alleen op aanvraag van gemeenten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-07-2020
Einddatum consultatie 18-09-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 9284
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Jongeren van 18 tot 21 jaar, gemeenten (leerplichtambtenaren en RMC-functie), vo-scholen en mbo-instellingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het verwachte effect is dat jongeren worden verplicht om naar school te gaan – in gemeenten waar de maatregel wordt ingezet – en dat meer jongeren van 18 tot 21 jaar hierdoor een startkwalificatie behalen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen van de wet worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen