Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Nadere regels inzake kwaliteitsborging voor het bouwen

De Regeling kwaliteitsborging voor het bouwen (Rkb) is een nadere uitwerking van het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen. Geregeld wordt: • de opleidingseisen, de administratieve organisatie en de bewaarplicht van de kwaliteitsborger; • de informatie die de kwaliteitsborger dient te verstrekken aan de instrumentaanbieder; • het formulier voor de verklaring van de kwaliteitsborger; • de verdeelsleutel voor de jaarlijkse bijdrage per instrumentaanbieder in de toezichtkosten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

rectificatie, 4 oktober 2021

deze consultatie is gesloten, deze zal later aanvangen.

Consultatieperiode aangepast, 1 oktober 2021

consultatie zal later aanvangen.

Zoeken
Uitgebreid zoeken