Regeling tot wijziging Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk in verband met het verplichtstellen van een lanceerstandaard bij vuurpijlen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een regeling voor ter wijziging van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk. Deze regeling is bedoeld om een lanceerstandaard bij vuurpijlen verplicht te stellen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-06-2018
Einddatum consultatie 11-07-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 9355
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• (Vertegenwoordigers van) de vuurwerksector welke actief zijn in de handel, verkoop en opslag van vuurwerk;
• Provincies en gemeenten welke belast zijn met de toezicht en handhaving op de opslag en verkoop van vuurwerk;
• Particulieren die voor eigen gebruik vuurwerk kopen rond de jaarwisseling.

Doel van de regeling:
Het doel van het wijzigingsbesluit is het terugdringen van letsel bij particulieren door het gebruik van vuurpijlen. De wijziging van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk vindt plaats in reactie op het rapport ‘Veiligheidsrisico’s jaarwisseling’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). In dit rapport doet de OVV aanbevelingen rond het terugdringen van letsel en overlast door bepaalde type vuurwerk. De wijziging beoogd het letsel door vuurpijlen te verminderen door de verplichtstelling van verstrekking een stabilisatie mechanisme (hierna lanceerstandaard) bij de verkoop van dit type artikel.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De voorgestelde wijziging heeft effect op een aantal doelgroepen.
Zo zijn particulieren, die aan het eind van het jaar vuurwerk kopen, voortaan verplicht om bij aankoop van een of meerdere vuurpijlen een lanceerstandaard erbij te kopen. Zonder dit is de verkoop aan en het afsteken van vuurpijlen door particulieren niet toegestaan.
Verkopers mogen alleen vuurpijlen aan consumenten verkopen, wanneer tijdens de transactie van een of meerdere vuurpijlen (los of in een pakket) een lanceerstandaard bijgeleverd wordt. De lanceerstandaard is voor meervoudig gebruik en moet zorg dragen voor het stabiele verticale afsteken van vuurpijlen op zowel een verharde als onverharde ondergrond.

Waarop kunt u reageren

U kunt bij uw reactie de verplichtstelling van een lanceerstandaard bij verkoop van vuurpijlen betrekken. Een reactie geven kan tot en met 11 juli 2018.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Gepubliceerde regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl