wet invoering leerrecht

De Leerplichtwet wordt aangepast op het recht op onderwijs, zoals in het Kinderrechtenverdrag. Jongeren krijgt het recht op zo volledig mogelijke ontplooiing. De positie van de jeugdarts op school wordt expliciet en versterkt. Samenwerkingsverbanden krijgen een meldingsplicht bij de jeugdarts bij (dreigende) uitval, zodat er tijdig adequate maatregelen worden geformuleerd voor het ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-11-2020
Einddatum consultatie 15-01-2021
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Overige vormen van onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Jongeren in leerplichtige leeftijd, hun ouders en of verzorgers, leraren, scholen en schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, de jeugdartsen en jeugdzorg.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Jongeren die nu ontheffing van de leerplicht hebben, maar wel een ontwikkelingsperspectief hebben, krijgen het recht op onderwijs.
De rol van de jeugdarts op school wordt versterkt, hiertoe moeten zij indien nodig toegerust worden.
Op lokaal niveau wordt de stap gezet richting jeugdgezondheidszorg in plaats van jeugdhulpverlening.
Samenwerkingsverbanden dienen alle mogelijke en noodzakelijke ondersteuning te bieden om onderwijs mogelijk te maken.

Waarop kunt u reageren

Geen beperkingen.

Downloads