Wijziging Regeling legionellapreventie in verband met eisen aan zorgwoningcomplexen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater. Met deze wijziging worden met name zorgwoningcomplexen weer verplicht tot legionellapreventie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-05-2021
Einddatum consultatie 15-06-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11084
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling heeft betrekking op eigenaren en bewoners van een zorgwoningcomplex, zoals gedefinieerd in de wijzigingsregeling.

Doel van de wijzigingsregeling:
Wijzigingen in het zorgstelsel hebben ertoe geleid dat bepaalde zorginstellingen in het kader van de Drinkwaterwetgeving niet meer als prioritair zijn aangemerkt. Hiermee is voor deze instellingen onbedoeld de verplichting tot legionellapreventie vervallen. Het gaat hierbij met name om zorgwoningcomplexen. Met deze regeling wordt deze onbedoelde en uit oogpunt van volksgezondheid ongewenste situatie rechtgezet.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door deze regeling worden de bewoners van zorgwoningcomplexen weer beter beschermd tegen besmetting met legionellabacteriën.
De eigenaar van een woningcomplex moet, voor zover hij dat nog niet al onverplicht doet, maatregelen nemen om besmetting met legionellabacteriën te voorkomen.
De Inspectie Leefomgeving en Transport is toezichthouder op deze verplichting en gaat dus de handhaving ter hand nemen.

Waarop kunt u reageren

U kunt via deze website tot en met dinsdag 15 juni 2021 reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen