Gewaslijsten 7e AP vanggewassen en winterteelten

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Gieten
Datum 18 november 2022

Vraag1

Wij nodigen u van harte uit om suggesties en opmerkingen te plaatsen bij de lijsten met vanggewassen en winterteelten. Reacties op andere onderwerpen blijven buiten beschouwing.
Heel bijzonder dat uw definitie van winterteelt gaandeweg zo als het lijkt van 1 oktober naar 1 november oogst wordt gewijzigd. blijkbaar omdat de impact niet het gewenste resultaat oplevert?
In uw schrijven wordt erkend dat de mate van en hoeveelheid onderzoeken naar aanleiding van sikstofopname van een vanggewas uiterst sumier zijn en ruimte geven voor een onzorgvuldige bandbreedte in uitkomsten. Zou een gedegen meerjarig onderzoek niet beter zijn?ronduit stuitend zo als in uw schrijven wordt gesproken over het makkelijk kunnen oogsten van o.a. de suikerbieten voor 1 november... dit getuigt van een wel zeer 1-dimensionale benadering door uw ministerie.
Graag ook uitleg wat u bedoelt met de cijfers (6,5) achter de zetmeelaardappels. nogmaals een klemmend beroep om de aardappelteelt te ontzien betreft het telen van een vanggewas als ook de korting op de gebruiksnorm voor een volgend gewas.. Natuurlijke bestrijding ( vorst) van mogelijke achtergebleven knollen wordt door een vanggewas onmogelijk.