Gewaslijsten 7e AP vanggewassen en winterteelten

Met deze consultatie worden aan u twee gewaslijsten voorgelegd: een lijst met vanggewassen en een lijst met winterteelten in het kader van enkele maatregelen uit het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 met een beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2023. De lijsten zijn gebaseerd op een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 628 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: