Gewaslijsten 7e AP vanggewassen en winterteelten

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Ede
Datum 18 november 2022

Vraag1

Wij nodigen u van harte uit om suggesties en opmerkingen te plaatsen bij de lijsten met vanggewassen en winterteelten. Reacties op andere onderwerpen blijven buiten beschouwing.
U grijpt in in mijn bouwplan op mijn eigendom.
Daar heeft U niets over te zeggen.
Over oogst datum en inzaaidatum voor vang gewassen ook.
Ik bepaal wanneer mijn gewassen geoogst worden en dat kan afhangen van de stand van het gewas en de weersomstandigheden en niet van een datum op de kalender.
Wil er best snel een nagewas inzaaien, maar kan dat door andere werkzaamheden op onze boerderij niet altijd binnen 2 of 3 dagen.
Wij kunnen niet op een kalender datum werken.