Marktconsultatie 26 GHz band

Voordat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de 26 GHz-band frequenties gaat uitgeven wil het een goed inzicht krijgen in de marktvraag voor deze frequenties op dit moment en wat de verwachtingen zijn voor de komende jaren. De ontvangen reacties worden gebruikt om het verdere (uitgifte)beleid voor deze band vorm te geven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-01-2020
Einddatum consultatie 06-03-2020
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van mobiele communicatienetwerken en -diensten en andere (telecom)bedrijven.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Partijen kunnen hun zienswijze geven over de frequentieband.

Waarop kunt u reageren

De respondent kan op de vragen in het consultatiedocument reageren en de respondent kan aanvullende vragen stellen over de 26 GHz-band.

Indien uw reactie beperkte vertrouwelijke onderdelen bevat, kunt u er ook voor kiezen om uw reactie in tweeën te splitsen, waarbij u uw ene reactie als openbaar aangeeft, en de andere reactie uw vertrouwelijke opmerkingen bevat. Het ministerie kan in het definitieve besluit alleen de openbare reacties becommentariëren.

Downloads

  • Beleidsnota

    Marktconsultatie 26 GHz band met het oog op toekomstige uitgifte voor nieuwe generatie draadloze netwerken.