Marktordening waterstof

Middels deze consultatie wordt u gevraagd naar uw mening over de ordening van de waterstofmarkt. In het bijzonder welke partijen actief mogen zijn op het gebied van productie/elektrolyse, transport, (ondergrondse) opslag en aanleg en beheer van import/export-terminals, onder welke voorwaarden deze partijen dit mogen doen en hoe kan worden verzekerd dat voldoende gebruikers onder redelijke voorwaarden toegang hebben tot deze diensten

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 23 februari 2022

Reactietermijn is een week verlengd

Beleidsnota toegevoegd, 14 februari 2022

  • Consultatie marktordening waterstof