Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2 (MGA-2)

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Deurne
Datum 11 mei 2022

Vraag1

U kunt van 10 mei tot 13 juni via deze website reageren op de regeling en de toelichting. Daarnaast zijn we specifiek benieuwd naar uw reactie op de volgende vragen.

Wat is uw algemene reactie op de conceptregeling Maatregel Gericht Aankoop en Beëindiging tranche 2 (MGA-2)?
Goed dat er een regeling beschikbaar komt. Er is veel behoefte aan keuzemogelijkheden.

Vraag2

Gerichte benadering:
Provincies geven via een gerichte benadering uitvoering aan de regeling. Veehouderijbedrijven worden hiervoor actief en selectief benaderd, zoveel mogelijk gekoppeld aan de provinciale gebiedsgerichte aanpak.
Wat is hierover uw mening?
Twijfelachtig. Waarom niet generiek openstellen op basis van bepaalde kaders?

Vraag3

Verbreding naar alle veehouderij sectoren:
De MGA-2 staat (anders dan de LBV) open voor op alle veehouderijsectoren, dus ook diercategorieën zonder productierecht (waaronder kalveren, geiten en konijnen).
Wat is hierover uw mening?
Terecht. Ook categoriën zonder produktierecht stoten Stikstof uit

Vraag4

Ruimte voor start nieuwe veehouderijactiviteiten:
Een veehouder/ondernemer die met de MGA-2 een locatie heeft beëindigd, mag (anders dan in de eerste tranche) onder voorwaarden elders weer vee gaan houden. Dit kan alleen voor het houden van dieren met productierecht (varkens, pluimvee, melkvee).
Wat is hierover uw mening?
Goede ontwikkeling. Immers door een beroepsverbod wilden ondernemers die 'met hart en ziel boer zijn' niet deelnemen. Nu zijn er voor hen mogelijkheden om op een, voor de natuur, betere locatie te ondernemen, waarmee ze ook weer perspectief hebben.
Wel goed dat het gekoppeld is aan productierechten om geen nieuwe problemen te creëren.

Vraag5

Flankerend beleid:
Stoppen met een bedrijf is een ingrijpend besluit voor elke agrarische ondernemer en zijn of haar omgeving. Daarbij spelen financiële, sociale en emotionele overwegingen een belangrijke rol. Is naar uw mening in gebiedsprocessen voldoende ruimte en ondersteuning voor de veehouder om af te wegen of het beëindigen van zijn of haar bedrijf, met hulp van deze regeling, een juiste keuze is? Is hier meer hulp bij gewenst?
Onafhankelijke begeleiding is erg belangrijk om beschikbaar te stellen.

Vraag6

Communicatie over de regeling:
Via welke media zou u bij voorkeur op de hoogte gehouden worden van de regeling en de uitvoering ervan?
LinkedIn
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht