Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2 (MGA-2)

Reactie

Naam Hoeve gaastzicht zuivel (0650996656 JR De Jong)
Plaats Rotstergaast
Datum 10 mei 2022

Vraag2

Gerichte benadering:
Provincies geven via een gerichte benadering uitvoering aan de regeling. Veehouderijbedrijven worden hiervoor actief en selectief benaderd, zoveel mogelijk gekoppeld aan de provinciale gebiedsgerichte aanpak.
Wat is hierover uw mening?
Ja via gga en tbo met buurt omgeving boeren en buren, de piek belasters uitkopen waar meer dan 2 mol intensieve veehouderij met geen weidegang en geen natuur beheer is intensieve veehouderij is 1.000 st vee op 1 plek hok kalveren en zuigen en geiten, ( en oude bedrijven met oude gebouwen die met 1 mol willen stoppen ook helpen goed financieel uit te springen) en de boeren grond vrij komt natuur met weidevogel beheer met hoog water en dat aan biologische buren boeren 70% van de grond gebonden latente fosfaat ruimte 70 kg fosfaat ruimte per ha mogen benutten ( bedrijf met 100 koeien op 50 ha kunnen dan 70 koeien over dat ze op of onder de 1.7 gve per ha blijven of komen, ze hebben nu 50 ha met 50 koeien dan 100 ha met 120 melk koeien als voorbeeld) de basis moet zijn grond gebonden natuur landbouw met maximaal 70 kg fosfaat rechten per ha en 170 kg stikstof rechten per ha dan de latente ruimte via de mei teling kunnen benutten in de milieu vergunning, dat de rechten voor de grond gebruiker boer zijn!.

Vraag3

Verbreding naar alle veehouderij sectoren:
De MGA-2 staat (anders dan de LBV) open voor op alle veehouderijsectoren, dus ook diercategorieën zonder productierecht (waaronder kalveren, geiten en konijnen).
Wat is hierover uw mening?
Ja is goed dat die kunnen opgekocht kunnen worden intensieve veehouderij waar stank en geur overlast is kunnen de buurt en omgeving schoner op worden en minder stikstof met al mest en vracht verkeer.

Vraag4

Ruimte voor start nieuwe veehouderijactiviteiten:
Een veehouder/ondernemer die met de MGA-2 een locatie heeft beëindigd, mag (anders dan in de eerste tranche) onder voorwaarden elders weer vee gaan houden. Dit kan alleen voor het houden van dieren met productierecht (varkens, pluimvee, melkvee).
Wat is hierover uw mening?
Ja beste is in noord Groningen of in de Flevopolder waar veel akkerbouw grond is meer ruimte voor mest is minder c02 uitstoot met minder vracht verkeer en zo krijgen we ook korte kringloop met korte lijnen ( en zit dan niet een natura 2000 gebied in de buurt) dan snijdt mes aan 2 kanten!.

Vraag5

Flankerend beleid:
Stoppen met een bedrijf is een ingrijpend besluit voor elke agrarische ondernemer en zijn of haar omgeving. Daarbij spelen financiële, sociale en emotionele overwegingen een belangrijke rol. Is naar uw mening in gebiedsprocessen voldoende ruimte en ondersteuning voor de veehouder om af te wegen of het beëindigen van zijn of haar bedrijf, met hulp van deze regeling, een juiste keuze is? Is hier meer hulp bij gewenst?
Voor grote ondernemingen wie niet op locatie wonen is makkelijker om verkopen als ze financieel op vooruit gaan, en familie melkvee bedrijven zitten meer generatie op generatie in de familie vast en wonen met 75a150 melk koeien met bestaan recht kunnen houden daar ook woon en werk bestemming heb, piek belasters die meer dan 2 mol hebben moeten dan in cirkel van 5 km ook niet kunnen uitbreiden wegens stikstof!, en grond gebonden bedrijven moeten gefeliciteerd worden met latente fosfaat en stikstof ruimte met 70 kg fosfaat per ha als basis en 170 kg stikstof per ha de norm basis moet 1.7 gve vrij worden met natuur inclusieve landbouw met weidevogel beheer als je tegen natuur gebied aan zit en daar moet een verdien model met zijn en anders de provincie dat ondersteunen met subsidie voor boer en minder regels en ruimte in de huidige wetgeving fosfaat-stikstof jonge biologische natuur- grond-gebonden boeren helpen in straal van 3 km cirkel om natuur gebied beheer te doen met weidegang en weidevogel beheer.

Vraag6

Communicatie over de regeling:
Via welke media zou u bij voorkeur op de hoogte gehouden worden van de regeling en de uitvoering ervan?
Nos en regio kranten en veld post en blad de boerderij, en huis aan huis bladen, en via buurt klank bord groep met elkaar overleggen wat voor ieder het beste is open en eerlijk.