Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2 (MGA-2)

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Haps
Datum 12 mei 2022

Vraag1

U kunt van 10 mei tot 13 juni via deze website reageren op de regeling en de toelichting. Daarnaast zijn we specifiek benieuwd naar uw reactie op de volgende vragen.

Wat is uw algemene reactie op de conceptregeling Maatregel Gericht Aankoop en Beëindiging tranche 2 (MGA-2)?
In de leghennenhouderij kennen we vele stallen met twee bouwlagen. Daar is nu in de waardetabellen geen rekening gehouden. Voor ons bedrijf betekend dit, niet kunnen deelnemen. Daar de waardetabel enkel uitgaat van één bouwlaag. Verzoek tot uitbreiding waardetabel voor pluimveestallen met twee bouwlagen.

Vraag6

Communicatie over de regeling:
Via welke media zou u bij voorkeur op de hoogte gehouden worden van de regeling en de uitvoering ervan?
Via de mail
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht