Mijnbouwregeling verwijderen en hergebruik

De wijziging ziet op de uitwerking van het wettelijk systeem dat is geïntroduceerd in de wijziging van de Mijnbouwwet in het kader van het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken. Er zijn indieningsvereisten opgenomen voor het rapport over de verwijdering en het melden van het buiten werking stellen van pijpleidingen offshore. Daarnaast zijn retributiebedragen opgenomen voor de 4 procedures en is in een indexatie van het geheel aan retributies voorzien.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-11-2021
Einddatum consultatie 22-11-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Keten-ID 13421
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mijnbouwondernemingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling werkt indieningsvereisten uit, zo wordt bij het starten van een van de 4 procedures de verplichting opgelegd gebruik te maken van standaardformulieren. Indien deze standaarden in samenspraak met de aanvragers, vergunningverleners en adviseurs kunnen worden vastgesteld, zorgt dit voor een efficiëntere wijze van werken. Daarnaast vindt er voor de eerste keer sinds het vaststellen van de retributies een indexatie plaats. Om de industrie tegemoet te komen is besloten om in onderhavige regeling een indexering van de tarieven vast te stellen op basis van de laatste twee jaar in plaats van de laatste 4 jaar.

Waarop kunt u reageren

De gehele regeling

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen