Wetsvoorstellen modernisering personenvennootschappen

Bijgaande drie wetsvoorstellen geven het nieuwe moderne wettelijk kader voor personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap). Het betreft de civielrechtelijke regeling, fiscale maatregelen en enkele invoeringsbepalingen (ook overgangsrecht). Reacties uit de internetconsultatie van 2019 zijn verwerkt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-10-2022
Einddatum consultatie 10-02-2023
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Financiën
Keten-ID 7901
Onderwerpen Burgerlijk recht Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemers die een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap hebben of wensen te starten. Eenieder die met genoemde rechtsvormen handelt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Doel is een moderne toegankelijke regeling die de ondernemer faciliteert, passende bescherming biedt aan de schuldeisers en zekerheid aan het handelsverkeer. De verwachting is dat de nalevingskosten voor de gebruikers afnemen.

Waarop kunt u reageren

Op drie bijgaande wetsvoorstellen kan worden gereageerd. Er wordt nog gewerkt aan technische aanpassingen (verandering van verwijzingen, terminologie) in andere wetten.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • MvT Voorontwerp fiscaal gedeelte personenvennootschappen

  • MvT voorontwerp invoeringswet personenvennootschappen

  • Voorontwerp fiscaal gedeelte personenvennootschappen

  • Voorontwerp invoeringswet personenvennootschappen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Bron: wetten.overheid.nl

Modernisering personenvennootschappen 2019

Bron: www.internetconsultatie.nl