Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ministeriële regeling Woonplaatsbeginsel

In de Wet wijziging woonplaatsbeginsel is een betaal-, onderzoeks- en informatieplicht ten aanzien van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering opgenomen (Artikel 8.2.1 van de Jeugdwet). Daarbij is bepaald dat bij regeling nadere regels worden gesteld over de betaal-, onderzoeks- en informatieplicht. Met deze ministeriële regeling, een wijziging van de Regeling Jeugdwet, worden deze nadere regels vastgesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-07-2021
Einddatum consultatie 31-08-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 12992
Onderwerpen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Gemeenten
- Jeugdhulpaanbieders
- Aanbieders van preventie
- Gecertificeerde instellingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- Gemeenten waar het informatieverzoek binnenkomt dienen binnen 2 weken duidelijkheid te geven welke gemeente (zij of een andere gemeente) financieel verantwoordelijk is voor een jeugdige.
- Aanbieders hebben binnen 2 weken duidelijkheid over welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor een jeugdige.
- Gemeenten kunnen ten onrecht gemaakte kosten voor een jeugdige met elkaar verrekenen. Deze facturen kunnen worden meegenomen in de formele en materiële controles.

Waarop kunt u reageren

De voorliggende wijzigingsregeling van de Jeugdwet.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling Jeugdwet

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling