Veiling 700, 1400, 2100 MHz

In 2020 zal de veiling van de vergunningen voor het gebruik van de 700, 1400 en 2100 MHz-frequenties plaatsvinden. Ten voorbereiding daarop worden alle benodigde regelingen, besluiten en beschikkingen die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van die veiling bij deze openbaar geconsulteerd. Die consultatie vindt plaats overeenkomstig de uniforme voorbereidingsprocedure, zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-12-2019
Einddatum consultatie 15-01-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van mobiele communicatienetwerken en -diensten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De mogelijkheid om frequentievergunningen te kopen waarmee zij de kwaliteit van hun dienstverlening kunnen verbeteren en nieuwe diensten ontwikkelen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen (concept veilingregeling, concept capregeling, concept bekendmakingsbesluit en de bijlagen) worden gereageerd.

Indien deze regelingen met toelichting uw instemming hebben en positief voor u zijn, kan ook dat voor het ministerie informatief zijn om als reactie van u op het ontwerpbesluit te ontvangen.

Indien uw reactie beperkte vertrouwelijke onderdelen bevat, kunt u er ook voor kiezen om uw reactie in tweeën te splitsen, waarbij u uw ene reactie als openbaar aangeeft, en de andere reactie uw vertrouwelijke opmerkingen bevat. Het ministerie kan in het definitieve besluit alleen de openbare reacties becommentariëren.

Downloads

Overige documenten

  • Bijlage 1 vergunning K gepaard 700 MHz

  • Bijlage 2 vergunning L gepaard 1400 MHz

  • Bijlage 3 vergunning M gepaard 2100 MHz

  • Bijlage 4 Toelichting Vergunningen MBV

  • Bijlage 5 transitievergunning

  • ontwerp bekendmakingsbesluit met toelichting

  • ontwerp capregeling met toelichting

Externe bronnen

Advies Dotecon (veilingmodel) en review Peter Cramton

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Onderzoek PA Consulting (dekkingseis)

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl