Besluit vaststelling recht nadeelcompensatie bestuursorganen centrale overheid

Reactie

Naam RechtPlus (mr C Lagerweij-Duits)
Plaats Kortenhoef
Datum 15 november 2023

Vraag1

Wat vindt u van het conceptbesluit en de nota van toelichting?
Het conceptbesluit en de nota van toelichting zijn helder.
Niettemin wil ik enkele aandachtspunten naar voren brengen.

Bijlage