Besluit vaststelling recht nadeelcompensatie bestuursorganen centrale overheid

In deze algemene maatregel van bestuur (amvb) wordt aan bestuursorganen van de centrale overheid de bevoegdheid toegekend om voor nadeelcompensatieverzoeken een recht van € 300,00 te heffen. De mogelijkheid tot het heffen van een recht is vooral bedoeld om in de toekomst bij een grote stroom van verzoeken een (financiële) drempel te kunnen opwerpen voor niet serieuze of onvoldoende onderbouwde verzoeken.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: