Besluit vaststelling recht nadeelcompensatie bestuursorganen centrale overheid

Reactie

Naam mr. J.H. Roelfsema
Plaats Voorschoten
Datum 17 november 2023

Vraag1

Wat vindt u van het conceptbesluit en de nota van toelichting?
Je meent dat de overheid je schade heeft berokkend en dan moet je om die schade te claimen ook nog 300 euro neertellen. Dat is een vrij forse drempel. Dat bedrag zou in ieder geval lager moeten worden vastgesteld. En ik zou in het Besluit bepalen dat als de aanvraag leidt tot nadeelcompensatie, het betaalde recht wordt terugbetaald.