Besluit vaststelling recht nadeelcompensatie bestuursorganen centrale overheid

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Den Haag
Datum 24 oktober 2023

Vraag1

Wat vindt u van het conceptbesluit en de nota van toelichting?
Dit zou meer geloofwaardig zijn, als bijvoorbeeld gemeentes worden verplicht om realistische inschattingen te maken van woz waardes èn de bezwaarprocedure niet te ingewikkeld te maken.

Nu lijkt dit door sommige gemeentes te worden gezien als een begrotingspost die je kunt verhogen om andere posten te dekken.

Logisch dat mensen bezwaar willen maken. Die mensen lopen er vervolgens tegenaan dat dit bezwaar maken door sommige gemeentes ingewikkeld is gemaakt.

Dan is daar een bureau dat die ingewikkelde procedure van die mensen wil overnemen. Tegen een vergoeding die daarvoor wordt gegeven.

Is in dit voorbeeld proces dan echt dat bureau de slechterik? Ik denk dat de gemeente moet beginnen met een realistische inschatting te maken van woz waardes. En dat de bezwaarprocedure voor alle burgers duidelijk moet zijn.

Dit geldt trouwens niet voor alle gemeentes. In sommige plaatsen wordt de woz waarde realistischer ingeschat en kun je met één druk op de knop bezwaar maken. In andere gemeentes wordt de woz waarde van het ene op het andere jaar verhoogd met een ton en moet de bezwaarmaker erg veel irrelevante informatie aanleveren, tot en met recente taxatie rapporten en foto's van het interieur.

In dat laatste geval is het bijna onmogelijk om bezwaar te maken zonder bureau. Omdat de gemeente een onrealistische waarde inschat èn de procedure overcompliceert. In dat geval is een vergoeding voor een bureau dat de procedure overneemt van burgers volkomen terecht.

Dus: deze wet alleen als overheden worden gedwongen om realistische inschattingen te maken èn bezwaarprocedures binnen de menselijke maat te houden.