NFP wijzigingspakket 2018-2

Het ontwerpbesluit Nationaal Frequentieplan wijzigingspakket 2018-2 wordt ter inzage gelegd om eenieder de gelegenheid te bieden opmerkingen over het wijzigingsbesluit in te dienen en de frequentietabel te controleren op de correcte vermelding van rechten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: