Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging NFP ten behoeve van verlenging FM-vergunningen

De Staatssecretaris van Economische en Klimaat heeft besloten tot een verlenging van drie jaar van de bestaande hoogvermogen middengolf vergunning, FM vergunningen en een tweetal Dab-only vergunningen in laag 4. Dit wijzigingsbesluit heeft betrekking op de continuering van de koppeling van vergunningen voor landelijke en niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band en commerciële middengolfomroep met frequentieruimte in de band voor digitale radio-omroep.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-06-2021
Einddatum consultatie 27-07-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Ondernemen Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wijzigingsbesluit heeft met name gevolgen voor partijen wiens bestaande vergunning voor drie jaar wordt verlengd. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat de bestemmingen van de verschillende categorieën commerciele en publieke omroep worden gewijzigd tot de periode 1 september 2025. Daar waar nodig is dat bij dit besluit gebeurd.
Met deze wijziging wordt tevens beoogt het huidige digitaliseringsbeleid voort te zetten. In het NFP wordt daarvoor de koppeling tussen analoge en digitale vergunningen vastgelegd.Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Gezien het belang van het blijven bevorderen van de digitalisering, ook gedurende de periode van de (nood) verlenging, is het noodzakelijk om ook de koppeling met drie jaar extra te continueren (tot 1 september 2025). Op die manier blijven de analoge vergunningen gekoppeld aan een vergunning voor digitale radio-omroep. Dit bekent dat de huidige verplichtingen zoals de verplichting tot simulcasten ook gedurende de verlengingstermijn van drie jaar wordt doorgezet.

Waarop kunt u reageren

Een ieder kan op het hele besluit een zienswijze indienen conform de daarvoor geldende procedure.

Downloads

  • Concept regeling

    Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van [datum], nr. DGBI/ DE/211 56 278, houdende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling