Ontwerpbesluit NFP-wijziging 3,5 GHz-band

Dit ontwerpbesluit strekt tot wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 (hierna: NFP) in verband met de vaststelling van een vernieuwde indeling van de 3,5 GHz-frequentieband (hierna: 3,5 GHz-band). Het NFP is een soort bestemmingsplan voor (radio)frequentieruimte, waarmee de minister van EZK vaststelt welke frequentieruimte kan worden gebruikt voor welke toepassingen. Het ontwerpbesluit wordt voorbereid met behulp van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-07-2022
Einddatum consultatie 26-08-2022
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Handel ICT Industrie Ondernemen Transport

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mobiele operators, satellietbedrijven, overheidspartijen die frequenties gebruiken, omroep-gerelateerde activiteiten voor programmavervaardiging op locatie, aanbieders van bedrijfsspecifieke connectiviteitsdiensten, diverse overige partijen die spectrum gebruiken en/of er diensten mee aanbieden, gebruikers en consumenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit ontwerpbesluit wijzigt de bestemming van de zogenoemde 3,5 GHz-band. De 3,5 GHz-band is de frequentieruimte met een bereik van 3400 MHz tot 3800 MHz. Op basis van deze wijzigingen kan de minister van EZK, op aanvraag, vergunningen verlenen voor verschillende vormen van mobiele communicatie (landelijke en lokale). Degenen aan wie een vergunning wordt verleend kunnen vervolgens een deel van 3,5 GHz-band in gebruik nemen. Voor de wijzigingen van dit ontwerpbesluit heeft de minister de aanbevelingen van de Adviescommissie verdeling 3,5 GHz-band en NSV-communicatie opgevolgd. Dit heeft geleid tot het nemen van enkele maatregelen die, kort gezegd, strekken tot bescherming van de zogenoemde nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie die vanuit Burum, Friesland, wordt verzorgd door een internationaal satellietbedrijf. Deze maatregelen zijn tijdelijk van aard, en krijgen door middel van dit ontwerpbesluit een plaats in het NFP. Verder voorziet dit besluit onder andere in een bepaling over nadeelcompensatie aan het hiervoor genoemde satellietbedrijf, dat naar verwachting nadelige gevolgen zal ondervinden van dit ontwerpbesluit.

Waarop kunt u reageren

Dit ontwerpbesluit wordt voorbereid met behulp van de zogenoemde uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht). Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, en 3.15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen belanghebbenden, gebruikers en consumenten gedurende deze uniforme openbare voorbereidingsprocedure hun zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U wordt uitgenodigd uw zienswijze te geven, zodat deze kan worden meegewogen in de verdere besluitvorming. Nadrukkelijk wordt u hierbij gevraagd om uw zienswijze te geven ten aanzien van de afwegingen die worden gemaakt in het ontwerpbesluit ten aanzien van de keuze voor de bandindeling.

Downloads

Overige documenten

Externe bronnen

Advies frequentieveiling ACM 2019

Bron: www.acm.nl

Dialogic - De behoefte aan spectrum voor specifieke, professionele breedbandige toepassingen

Bron: www.dialogic.nl

Kwink - De Toekomst van de 3,5 GHz-band

Bron: www.kwinkgroep.nl

Nationaal Frequentieplan Actueel

Bron: wetten.overheid.nl

Nota Mobiele Communicatie

Bron: open.overheid.nl