NFP-wijziging PAMR-band

De PAMR-vergunning in de 450 - 470 MHz-frequentieband loopt november 2024 af. Het ministerie van EZK is voornemens om de helft van de frequentieruimte opnieuw uit te geven via ‘verdeling op afroep’. Het gaat om een landelijke vergunning van 1,5 MHz gepaard met een looptijd van ruim tien jaar. U wordt uitgenodigd uw zienswijze te geven op het ontwerpbesluit en de frequentietabel te controleren op de correcte vermelding van rechten. U kunt ook reageren op de ontwerpvergunning.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-08-2022
Einddatum consultatie 23-09-2022
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het voorgenomen besluit is relevant voor gebruikers en aanbieders van mobiele communicatie in Nederland, in het bijzonder:
- (potentiële) aanbieders van telecommunicatiediensten zoals communicatie voor bedrijfsspecifieke toepassingen en machine-to-machine communicatie;
- bedrijven en andere organisaties die afhankelijk zijn van mobiele communicatie voor hun bedrijfsspecifieke toepassingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het (voorgenomen) besluit heeft effect op:
- de mogelijkheden voor mobiele communicatie in de PAMR-band;
- de kansen voor marktpartijen om spectrum in de PAMR-band te verwerven.

Waarop kunt u reageren

Dit besluit wordt voorbereid overeenkomstig de uniforme voorbereidingsprocedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt reageren op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de bijbehorende toelichting.

Let op: u kunt ook reageren op de bijbehorende frequentievergunning.

U wordt uitgenodigd uw zienswijze te geven op dit ontwerpbesluit, ook als u al heeft gereageerd op eerdere consultaties over de PAMR-band.

Downloads

Overige documenten

  • Ontwerpvergunning

  • Stratix rapport vergunningsduur en ingebruiknameverplichting

Externe bronnen

Eerdere consultatie beleidsvoornemen Toekomstig gebruik PAMR-frequentieband (met verslag)

Bron: www.internetconsultatie.nl

Eerdere consultatie Ontwerpbesluit gedeeltelijke verlengbaarheid PAMR-vergunning 2022

Bron: www.internetconsultatie.nl