Aangepast ontwerpbesluit NFP-wijziging PAMR-band

De PAMR-vergunning in de 450 - 470 MHz-frequentieband loopt november 2024 af. Het ministerie van EZK is voornemens om een deel van de frequentieruimte opnieuw uit te geven via ‘verdeling op afroep’. Het gaat om één landelijke vergunning. Na een eerste consultatieronde zijn het ontwerpbesluit en de ontwerpvergunning aangepast. U wordt uitgenodigd (opnieuw) uw zienswijze te geven.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: