Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Voorstel van wet houdende het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024

Het kabinet hecht waarde aan goed functionerende uitvoeringsorganisaties. Het kabinet investeert daarom vanaf 2022 structureel € 100 miljoen extra in de uitvoering bij het UWV, de SVB S en het BKWI. Het kabinet stelt voor om de investering te dekken door de bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet in 2022 en 2023 niet te indexeren en in 2024 met -0,1%-punt minder te indexeren. Het kabinet acht deze maatregel aanvaardbaar omdat het beperkte inkomenseffecten heeft voor kinderbijslagontvangers.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op:
Zoeken
Uitgebreid zoeken