NL LOM niet meer verplichten maar aanbevelen (standaard voor betere gegevensuitwisseling)

Reactie

Naam Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid (D van Dessel)
Plaats Hilversum
Datum 25 juni 2024

Vraag1

Wilt u reageren op het advies van de experts om NL LOM niet meer te verplichten aan de overheid (‘Pas toe of leg uit’-verplichting) (hoofdstuk 1 van het expertadvies)?
Eens met het advies om NL Lom niet meer te verplichten aan de overheid.

Vraag2

Wilt u reageren op het advies van de experts om NL LOM aan te bevelen aan de overheid (en niet meer te verplichten aan de overheid) (hoofdstuk 1 van het expertadvies)?
Eens met advies NL LOM aan te bevelen aan de overheid