NL LOM niet meer verplichten maar aanbevelen (standaard voor betere gegevensuitwisseling)

Forum Standaardisatie toetst of de standaard NL LOM geschikt is om te blijven verplichten aan de overheid (‘Pas toe of leg uit’-verplichting). In deze openbare consultatie kunt u reageren op dit advies van de experts.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: