Nota van wijziging Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties

Deze nota van wijziging regelt dat het openbaar ministerie (OM) voortaan de rechter maatregelen kan vragen (o.a. bevriezing gelden, verbeurdverklaring) wanneer een maatschappelijke organisatie donaties ontvangt en activiteiten ontplooit die gericht zijn op ondermijning van de Nederlandse democratische rechtstaat. De burgemeester kan daartoe informatie delen met het OM. Het wetsvoorstel ziet straks op donaties van zowel binnen-als buiten de EU, om misbruik te voorkomen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-06-2021
Einddatum consultatie 29-06-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 8930
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Maatschappelijke organisaties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De bevoegdheid om maatregelen te vragen kan alleen in hele uitzonderlijke gevallen worden toegepast, namelijk alleen op die organisaties die onze democratische rechtsstaat ondermijnen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op de gehele nota van wijziging worden gereageerd.

Downloads

Externe bronnen

Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties

Bron: www.tweedekamer.nl