Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Omgevingsregeling

Reactie

Naam NWEA (C.H. Kooi-de Bruijne)
Plaats Utrecht
Datum 8 maart 2019

Vraag1

U wordt uitgenodigd te reageren op alle onderdelen van de Omgevingsregeling.

Zoals eerder omschreven vormen de meet- en rekenregels over decentraal gereguleerde activiteiten (hoofdstuk 6) een uitzondering. Deze regels behoren tot de Invoeringsregeling en zijn ten ter informatie in deze consultatieversie van de Omgevingsregeling opgenomen.
blz 16, art 4.12b : De herziening van het Handboek Risicozonering windturbines leidt tot het splitsen van het document in twee delen;
1) Handreiking Risicozonering Windturbines (alles behalve de rekenmethode) -> door DNV GL
2) Handleiding Risicoberekening Windturbines (alleen de rekenmethode) -> neemt RIVM in beheer
Grote zorg bij herziening van het tweede onderdeel (de handleiding) is dat de huidige rekenregels in het Handboek worden overgenomen. Deze zijn zeer ongeschikt, want veel dubbelzinnigheid in teksten, teveel multi-interpretabele formules en te weinig gedefinieerde, dan wel vastgelegde, symbolen of formules.
Zo kan de term ‘nominaal toerental’ verschillend worden vastgesteld. Hetzelfde geldt voor ‘diepteligging buisleiding’ (normaliter wordt gerekend vanaf de bovenzijde van de buisleiding, maar in de gebruikte formules uit het onderzoek waarnaar verwezen wordt gebruikt met de afstand tot het hart van de buisleiding). Zo zijn er enkele tientallen voorbeelden in de huidige rekenmethodiek die onduidelijk of onjuist zijn. Van belang is de in 2019 op te stellen Handleiding eenduidigheid in definities, formules en uitwerking te borgen.
Blz. 27 art. 6.9 lid 1, bijlage XXI geluid Wt’s: Waarom zou een Omgevingsplan een algemene geluidnorm opnemen: als men de cumulatie in de hand wil houden? Er is al een algemene rijksnorm voor geluid van windturbines. Het is onwenselijk om de geluidsnorm per gemeente te laten verschillen.
Blz. 285 Bijlage XXI: Normaal pas je het rekenvoorschrift toe en ga je niet meten. In art. 1.6 Handhaving staat dat het daarvoor beschreven meten niet toepasbaar is voor handhaving. Dus waarom staat dit meetmethode in de wet? Wanneer acht een overheid deze ingewikkelde procedure nodig?

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht