Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Omgevingsregeling

Reactie

Naam Royal HaskoningDHV (drs. J.C. van den Donker)
Plaats Rotterdam
Datum 8 maart 2019

Vraag1

U wordt uitgenodigd te reageren op alle onderdelen van de Omgevingsregeling.

Zoals eerder omschreven vormen de meet- en rekenregels over decentraal gereguleerde activiteiten (hoofdstuk 6) een uitzondering. Deze regels behoren tot de Invoeringsregeling en zijn ten ter informatie in deze consultatieversie van de Omgevingsregeling opgenomen.
We verzoeken om een verruiming en/of decentrale afwegingsbevoegdheden ten aanzien van artikel 7.3 betreffende de verplichte indieningsformaten voor archivering van vergunning aanvragen. Met deze verruiming wordt de mogelijkheid geboden digitale technologieën als (gelijkwaardige) bestandsformaten te accepteren en verder te ontwikkelen. Dat is dan ook waar wij u om verzoeken. Te denken valt aan onder andere geodatabases, S3 databases van Amazon of vergelijkbare database structuren.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht