Wegenverkeerswet 1994 ivm onafhankelijke keuringsinstantie en goedkeuring bijzondere bromfietsen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Wegenverkeerswet 1994. Dit in verband met het keuren en toelaten van bijzondere bromfietsen zoals de BSO-bus door de RDW als onafhankelijke keuringsinstantie. Daarnaast worden er met dit wetsvoorstel voorbereidende stappen gezet voor een nieuw wettelijk kader voor Licht Elektrische Voertuigen (LEVs), zoals elektrische steps en elektrische (bak)fietsen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 3 januari 2024

De Wetswijziging is op 1 januari 2024 in werking getreden.

Link toegevoegd, 27 november 2023

De wetswijziging is op 27 november 2023 in het Staatsblad gepubliceerd, en zal op 1 januari 2024 in werking treden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 2 oktober 2022

Het hoofdlijnenverslag is op de website geplaatst. het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.