Wijziging Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Deze AMvB regelt de nieuwe verdeelsystematiek voor de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen voor gemeenten. Risico’s op onderwijsachterstanden worden hierin gebaseerd op een nieuwe, objectieve indicator, ontwikkeld door het CBS, die het risico van een kind op een onderwijsachterstand beter in beeld brengt op basis van objectieve, actuele en centraal beschikbare data.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-04-2018
Einddatum consultatie 01-06-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten, peuters en basisschoolleerlingen met een risico op een onderwijsachterstand.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Voor gemeenten sluit de hoogte van de specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid voortaan beter aan op de daadwerkelijke risico’s op onderwijsachterstanden van hun peuters en basisschoolleerlingen.

• Voor kinderen met een risico op een onderwijsachterstand betekent bovenstaande dat de middelen voortaan beter terecht komen bij de kinderen die het echt nodig hebben.

Waarop kunt u reageren

Alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen