Wijzigingsbesluit onderwijsvrije dagen voortgezet onderwijs

In dit besluit, dat nauw samenhangt met het Wetsvoorstel onderwijstijd VO , wordt een aantal vooral technische aanpassingen verricht in het Inrichtingsbesluit W.V.O. met betrekking tot dagen waarop in het voortgezet onderwijs geen onderwijs behoeft te worden verzorgd. Het maximumaantal onderwijsvrije dagen verandert er niet door. Ook heeft de regeling geen gevolgen voor de landelijke feestdagen, voor de schoolvakanties en voor bestaande afwijkingsmogelijkheden.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 1 oktober 2015

Consultatieverslag Besluit onderwijsvrije dagen VO