Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AVV-aanvraag kalversector

Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) verzoekt de Minister van LNV om een verbindend verklaring van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie voor een duurzame kalversector en de financiering daarvan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-05-2021
Einddatum consultatie 18-06-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het verzoek heeft betrekking op Programma Onderzoek en Innovatie voor een duurzame kalversector en is erop gericht dat ook ondernemers die niet aan de brancheorganisatie zijn verbonden tot en met 31 december 2027 verplicht worden mee te betalen aan het onderzoeksprogramma.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De aan SBK verbonden ondernemers zijn verplicht mee te betalen aan het Programma Onderzoek en Innovatie voor een duurzame kalversector. Met de toekenning van het verzoek tot algemeen verbindend verklaring komt de verplichting om mee te betalen ook te liggen op ondernemers die niet aan deze bracheorganisatie verbonden zijn.
Het verzoek van SBK omvat twee regelingen van deze brancheorganisatie:
- Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Programma Onderzoek en Innovatie voor een duurzame kalversector;
- Regeling verplichte financiële bijdragen Programma Onderzoek en Innovatie voor een duurzame kalversector.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd.

Downloads

Overige documenten

  • Aanvraag SBK

  • Programma Onderzoek en Innovatie voor een duurzame kalversector

  • Regeling verplichte financiële bijdragen Programma Onderzoek en Innovatie voor een duurzame kalversector

  • Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Programma Onderzoek en Innovatie voor een duurzame kalversector

  • Representativiteit van Stichting Brancheorganisatie Kalversector

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling