Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders

Deze subsidieregeling heeft tot doel het stimuleren van zorgaanbieders om met de aanpak van regeldruk, in het bijzonder gericht op inkoop- en/of verantwoordingseisen binnen de Zorgverzekeringswet, binnen de eigen zorgorganisatie(s) aan de slag te gaan. De te subsidiëren activiteiten zijn gericht op het schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken van administratieve processen binnen de eigen organisatie. Goede voorbeelden en geleerde lessen die voortkomen uit de gesubsidieerde [ont]regelprojecten worden actief verspreid om andere zorgaanbieders te stimuleren ook aan de slag te gaan met administratieve lastenverlichting in de eigen organisatie.  

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieverslag gepubliceerd, 21 juli 2022

Hier vindt u het verslag van de ingezonden reacties en de reactie van het Ministerie van VWS op de internetconsultatie subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders.