Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Utrecht
Datum 8 juni 2022

Vraag2

Zijn de criteria die worden gesteld aan subsidieaanvragers helder omschreven en werkbaar in de praktijk?
Voor de beoogde doelgroep wel.

Vraag3

Zijn de criteria die worden gesteld aan de te subsidiëren activiteiten helder omschreven en werkbaar in de praktijk?
Ik weet niet of voor alle zvw-zorgaanbieders helder is welke administratieve lasten voortkomen uit de inkoop- en verantwoordingseisen binnen de vzw-zorg. Van veel administratieve handelingen blijkt de zorgaanbieder niet te weten waarom ze precies moeten worden uitgevoerd.

Vraag4

Zijn de eisen die worden gesteld met betrekking tot de aanvraagprocedure helder omschreven en werkbaar in de praktijk?


Ik heb onvoldoende/geen kennis van de de-minimisverordening. Ik weet niet of die kennis er bij de doelgroep wel is.
De overige eisen zijn helder

Vraag5

Zijn de eisen die worden gesteld met betrekking tot de verantwoording helder omschreven en werkbaar in de praktijk?

Ik zie geen eisen die gesteld worden met betrekking tot de verantwoording. Is dus voor mij niet helder

Vraag7

Wat wilt u ons verder nog meegeven?
Wij juichen dit initiatief van VWS toe. Echter; hoe voorkomen we dat de verschillende initiatieven in strijd zijn met, of los staan van landelijk beleid? Als men lokaal 'een wiel gaat uitvinden' waar op landelijk niveau al aan wordt gewerkt is dan dat contraproductief. Is hier in het traject van een aanvraag nog een screening op in te bouwen?