Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Lichtenvoorde
Datum 31 mei 2022

Vraag1

Wilt u reageren op Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden. Indicatief geven we u daarvoor graag de volgende vragen mee:
De subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders geeft inkopers van zorgaanbieders en zorgmedewerkers, branche- en beroepsorganisaties binnen de zorgverzekeringswet de mogelijkheid om inkoopeisen en verantwoordingseisen in de eigen organisatie of in samenhangende zorgdomeinen te verbeteren met subsidie. Op zich een prima zaak, maar het gaat ook om de relatie met overheid en zorgverzekeraars. Door deze samenhang mee te nemen wordt teleurstelling achteraf voorkomen.

Vraag2

Zijn de criteria die worden gesteld aan subsidieaanvragers helder omschreven en werkbaar in de praktijk?
De toelichting mag beperkt worden tot een a-4 en aanvullingen, uitzonderingen en verduidelijkingen apart. De toelichting werkt nu verwarrend en als aanvrager wil je duidelijkheid en helderheid om efficiënt en effectief een aanvraag voor subsidie in te dienen.

Vraag3

Zijn de criteria die worden gesteld aan de te subsidiëren activiteiten helder omschreven en werkbaar in de praktijk?
Criteria beperken. Door uitzonderingen te noemen worden te subsidiëren activiteiten onwerkbaar. De aanvrager verwacht bomen te zien en geen bos.

Vraag4

Zijn de eisen die worden gesteld met betrekking tot de aanvraagprocedure helder omschreven en werkbaar in de praktijk?


Eisen en criteria beknopt op hoofdzaken formuleren. Aanvullingen als bijlage. Geen ballast bij aanvraag.

Vraag5

Zijn de eisen die worden gesteld met betrekking tot de verantwoording helder omschreven en werkbaar in de praktijk?

Verantwoordingseisen zijn helder en duidelijk, maar een financieel verslag kan en is geen overbodige luxe.

Vraag6

Heeft u ideeën en suggesties om de effectiviteit van deze regeling te vergroten? Bijvoorbeeld met betrekking tot het delen van de resultaten en geleerde lessen vanuit de te subsidiëren projecten met andere zorgaanbieders?
Resultaten terugkoppelen naar zorgaanbieders, medewerkers, branche- en beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en overheid en reactie vragen.
Uitwisseling resultaten tussen inkopers. Lerende organisaties leren van elkaar en voorkomt dat wij HET weten.
Evalueren resultaten en effectiviteit subsidieregeling met indieners, organisaties, zorgverzekeraars en overheid met voorwerk door onafhankelijke commissie.

Vraag7

Wat wilt u ons verder nog meegeven?
Graag typefouten uit tekst halen.
Voorbeeld:
Pagina 11: het aanvraagperiode.
De-minimisverklaring 1 keer duidelijk aangeven dat subsidie onmogelijk is bij oneerlijke concurrentie EU-markt.

Pagina 13: de-minmisverklaring.

Pagina 14: tijdsvakken

Onbillijkheden vervangen door onredelijkheid of onrechtvaardigheid. Het betreft in feite een hardheidsclausule.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht