Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 31 mei 2022

Vraag1

Wilt u reageren op Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden. Indicatief geven we u daarvoor graag de volgende vragen mee:
De administratieve lastenvermindering dient daadwerkelijk gedreagen te worden door de zorginkopers in brede zin! Sinds het project 'ontregel de zorg' is gestart staan er nog een aantal acties open die o.a. bij de inkopers liggen om de administratieve lasten te verminderen.Faarbij dienen normen b.v. HKZ hierop te worden aangepast.

Vraag2

Zijn de criteria die worden gesteld aan subsidieaanvragers helder omschreven en werkbaar in de praktijk?
Dat kan en mag duidelijker, minder complex omschreven.

Vraag3

Zijn de criteria die worden gesteld aan de te subsidiëren activiteiten helder omschreven en werkbaar in de praktijk?
Dat kan en mag duidelijker, minder complex omschreven.

Vraag4

Zijn de eisen die worden gesteld met betrekking tot de aanvraagprocedure helder omschreven en werkbaar in de praktijk?


Het kan altijd beter.

Vraag5

Zijn de eisen die worden gesteld met betrekking tot de verantwoording helder omschreven en werkbaar in de praktijk?

Ook dat kan altijd beter.

Vraag6

Heeft u ideeën en suggesties om de effectiviteit van deze regeling te vergroten? Bijvoorbeeld met betrekking tot het delen van de resultaten en geleerde lessen vanuit de te subsidiëren projecten met andere zorgaanbieders?
De administratieve lastenvermindering dient daadwerkelijk gedreagen te worden door de zorginkopers in brede zin! Sinds het project 'ontregel de zorg' is gestart staan er nog een aantal acties open die o.a. bij de inkopers liggen om de administratieve lasten te verminderen.Faarbij dienen normen b.v. HKZ hierop te worden aangepast.

Vraag7

Wat wilt u ons verder nog meegeven?
Zeggen wat er gedaan gaat worden en doen wat er gezegd is, dit duidelijk informeren en communiceren.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht