Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050

Het ministerie van IenW bereidt, samen met andere overheden en regionale partijen, de Agenda voor het Waddengebied 2050 voor. De Agenda bevat handelingsprincipes en ontwikkelstrategieën en een doorkijk naar het uitvoeringsprogramma 2021-2026. De Agenda richt zich op het Waddengebied: Waddenzee, Waddeneilanden, Noordzeekustzone boven de eilanden en de vaste wal langs de Waddenzee. Afhankelijk van de opgave strekt de beleidsmatige invloedssfeer zich meer of minder ver uit.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 13 april 2021

Op 3 februari 2021 is de Agenda door meer dan 50 partijen ondertekend.

Link toegevoegd, 13 april 2021

Op 22 maart 2021 is de Agenda voor het Waddengebied 2050 in de Staatscourant gepubliceerd.

Link toegevoegd, 13 april 2021

Tijdens de Toogdag Wadden op 3 februari 2021, georganiseerd door het Omgevingsberaad Waddengebied en het Waddenfonds, hebben ruim 50 partijen hun handtekening gezet onder de Agenda voor het Waddengebied 2050.

Consultatie rapport gepubliceerd, 16 december 2020

Het verslag op hoofdlijnen van de internetconsultatie is gepubliceerd. De indieners van een reactie worden uitgenodigd om deel te nemen aan een Webinar op 7 januari 2021. Zie bijgevoegde pdf voor nadere toelichting en aanmelden.

Agenda naar de Tweede Kamer, 15 december 2020

Per brief van 11 december 2020 zijn de Agenda voor het Waddengebied 2050 en de Nota van Antwoord aangeboden aan de Tweede Kamer. De stukken zijn te vinden op www.agendavoorhetwaddengebied2050.nl .