Ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten

Payrollwerknemers hebben op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans recht op een adequate pensioenregeling als voor vergelijkbare werknemers van de inlener of in de betreffende sector een pensioenregeling geldt. Indien de werknemer niet deelneemt aan de regeling van de inlener moet de pensioenregeling voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld met dit besluit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-02-2019
Einddatum consultatie 16-03-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9734
Onderwerpen Levensloop

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Payrollwerknemers die werken bij een inlener bij wie voor vergelijkbare werknemers een pensioenregeling geldt en die niet deelnemen aan die regeling en hun werkgevers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De werkgevers in de payrollbranche treffen in sectorverband, of afzonderlijk, een adequate pensioenregeling voor hun werknemers. Oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden (lagere pensioenkosten) wordt hierdoor tegengegaan. Het merendeel van de payrollwerknemers bouwt een beter pensioen op.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Bron: wetten.overheid.nl