Openbaarheid belastingrechtspraak

Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen op het gebied van het fiscale procesrecht. Een belangrijke wijziging betreft het openen van de deuren bij het onderzoek ter zitting in fiscale geschillen. Voorts wordt wettelijk geregeld dat de rechter kan beslissen tot ongeanonimiseerde verstrekking van een uitspraak.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 30 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: