Regeling vaststelling formulier opgave doodsoorzaak 2021

De wijziging van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 2021, 408) maakt digitalisering van de opgave van de doodsoorzaak mogelijk. Het formulier opgave doodsoorzaak behoeft ter uitvoering van die wet aanpassing. De belangrijkste wijziging in de wet betreft het toevoegen van het BSN van de overledene of in sommige gevallen, van de moeder. Hierdoor kan de opgave rechtstreeks bij het CBS worden gedaan, zonder tussenkomst van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-10-2021
Einddatum consultatie 12-11-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 13245
Onderwerpen Ethiek

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Artsen
Ambtenaar burgerlijke stand

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het nieuwe formulier wordt de digitale weg mogelijk gemaakt voor artsen om de doodsoorzaak aan het CBS door te geven. Deze digitale weg betekent voor de artsen die daar gebruik van gaan maken een aanzienlijke lastenverlichting. Hiervoor wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij genoemde wetswijziging. Kamerstukken II, 2019/20, 35551, nr. 3, p. 12 ev.
Geplande datum inwerkingtreding: 1 januari 2022.

Waarop kunt u reageren

Gehele regeling en formulier opgave doodsoorzaak.

Downloads

Overige documenten

Externe bronnen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-408.html

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl