Wet nationaal opkoopverbod

Reactie

Naam bezorgde burger (dré hopmans)
Plaats utrecht
Datum 8 december 2022

Vraag1

Welke suggesties wilt u de indieners meegeven?
Onderwerp: Wet nationaal opkoopverbod
Sub-onderwerpen:
- maak het allemaal minder lucratief voor (particuliere) beleggers; aangekondigde wijzigingen Box3 kan hier weleens aan gaan bijdragen.
- bij hogere liberalisatiegrens meer woningen regulier, als woningwaarderingsstelsel qua punten en qua bedragen statisch wordt.
- huren reguliere woningen mogen nooit meer dan liberalisatiegrens bedragen; jaarlijkse huurverhogingen leiden niet langer tot huren reguliere woningen boven liberalisatiegrens; alles overziend is verhuren zeer lucratief, zelfs in reguliere sector.
- "buiten toezicht" moet gewoon niet van toepassing zijn bij huidige woningmarkt; handhaving mag geen sluitstuk zijn; goed verhuurderschap ook hier aan de orde.
- primair woningzoekende aan woning helpen, secundair als investerings- en niet als beleggingsobject benaderen; lange termijn vs. snelle winst.
- duidelijk zijn over wat gemeenteraden mogen delegeren of mandateren.
- ondervang het toch mogen verhuren van nieuwe woningen via de vergunningsaanvraag; ook bij transformeren van kantoor naar woningen.
- ondervang het toch mogen verhuren na renovatie of tijdelijke leegstand door eigenaar aan te laten tonen dat de periode daarvoor de woning gewoon was verhuurd; overleggen laatste huurovereenkomst en eventuele huuropzegging.
- introduceer ook de Wet nationaal leegstandverbod; maakt cirkel rond na invoeren van Wet kraken en leegstand; wet beloofde aanpakken kraken (=gelukt) en leegstand te bestrijden (=mislukt); 114.000 leegstaande woningen in Nederland, helft langdurig leeg.
- inperking eigendomsrecht al aan de orde bij invoering opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht.

Bijlage