Wet nationaal opkoopverbod

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Arnhem
Datum 30 november 2022

Vraag1

Welke suggesties wilt u de indieners meegeven?
Bij het uitwerken van de wet vragen wij u rekening te houden met mogelijke neveneffecten:
- het aantal huurwoningen zal schaarser worden (terwijl we nu al een gebrek aan middenhuurwoningen constateren);
- bij invoeren per datum x zullen beleggers mogelijk nog voor die datum hun slag willen slaan: dit drijft tijdelijk de prijzen op;
- huurprijzen zullen wellicht gaan stijgen, omdat er langs deze weg geen nieuw aanbod bij komt;
- meer regels, meer ambtelijke capaciteit voor beleidswijziging en handhaving;
- in een markt met minder vraag door de hoge rente en hoge energieprijzen, kunnen woningeigenaren hun woning, die soms onder water staat, minder snel en tegen een minder goede prijs verkopen;
- in studentensteden worden dan langs deze weg geen nieuwe verhuurwoningen (vaak voor 3/4 studenten) toegevoegd;
- in Eindhoven, Rotterdam en Den Haag is het opkoopverbod in 2022 ingevoerd: het aandeel beleggingen daalt, maar wat betekent dit voor de mensen die een middenhuur woning zoeken? Wilt u dit onderzoeken voor invoering van de wet.

Mogelijk is het opkoopverbod in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het aan de EU ten grondslag liggende verdragsrecht waarbij het ongestoord recht op eigendom is beschermd. Het bij wet aan een eigenaar verbieden om zijn vastgoed (i.c. een woning) te verkopen aan de persoon die hem het beste dunkt (voornamelijk om redenen van de voorwaarden waaronder de koop tot stand kan komen) is een zeer vergaande beperking van het eigendomsrecht.